Nadační fond pro protonovou terapiii

 www.proproton.cz

info@proproton.cz

  

Více informací o protonové léčbě: www.ptc.cz

Možnost objednání na konzultaci léčby: pacient@ptc.cz

 

Ředitelka: Ing. Mirka Čejková

“Prvním impulsem, proč jsem se rozhodla pomáhat onkologickým pacientům, byly smutné příběhy těch, kterým nebyla protonová léčba umožněna přesto, že tu máme nejmodernější zařízení na světě, anebo se k ní nedostali, protože o ní prostě nevěděli. A pak jsem si uvědomila, že i v mém životě byly dva šílené momenty, kdy o zdravém a plnohodnotném životě dvou z mých tří dětí rozhodla moje tvrdohlavost. Sháněla jsem informace a nespokojila se s argumenty: to není možné, my to děláme jinak, to pro vaše dítě není. Našla jsem si informace a vybojovala, aby se léčilo podle nejmodernějších přístupů. A to přesně dělám i v Nadačním fondu. Máme právo na nejmodernější léčbu, ale musíme se o ní přihlásit. Musíme vědět jaké hloupé a nepravdivé argumenty stojí proti zavedení nejmodernějších léčebných postupů do každodenní praxe. Fond je tu i proto, abyste nebyli sami, abyste měli místo, kde najdete potřebná data a kam se můžete obrátit o pomoc. ”

Mise

 

Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění moderní účinné léčby – protonové terapie. Aby se člověk mohl správně rozhodnout , potřebuje pravdivé a komplexní informace. Osvěta a šíření informací o existenci protonové léčby, o jejích výhodách a výsledcích je tedy vůbec prvním krokem na cestě , aby se tato možnost dostala ke všem , kteří ji mohou potřebovat. Druhým krokem je konkrétní pomoc především dětským pacientům a mladistvým, k překonání byrokratických překážek tak, aby měli šanci se k uzdravující léčbě dostat opravdu včas.

Vize

Chceme být silou, která stojí za onkologickými pacienty a pomáhá jim v přístupu k nejefektivnější léčebné metodě současnosti. Tam, kde zatím selhává státní systém a systém veřejného zdravotního pojištění, pomáháme konkrétním pacientům k získání efektivní léčby radou i právní pomocí. S našimi pacienty zůstáváme i po léčbě, vzájemným sdílením zkušeností a příběhů pomáháme novým klientům, aby se cítili bezpečně. Veřejnosti poskytujeme důkazy o efektivitě léčby konkrétními příběhy. Protonová terapie je léčba budoucnosti, my chceme , aby ji čeští pacienti , měli už dnes.