Knížka amerického autora, doktora i pacienta v jedné osobě, Harolda H. Dawleyho ml. nese provokativní název Protonoví bojovníci. Koho si tedy pod tímto označením představit?

Jednoznačně jsou to všichni pacienti po celém světě, kteří s nástupem protonové terapie, bezpečné ozařovací metody, tuto moderní léčbu rakoviny vyžadovali a rozhodli se „vybojovat“ svoje právo na kvalitní život.

Díky fyzikálním vlastnostem protonů a jejich přesně cílené a odměřené dávce uvnitř tkání lze dosáhnout vyšší protinádorovou účinnost, menší poškození zdravých tkání, nízké riziko komplikací a celkově vyšší kvalitu života.

Přesto, díky faktu, že zdravotnictví je výnosný byznys, není cesta k tomu nejlepšímu vždy jednoduchá. Svoje důvody a zkušenosti z “boje“ za protonovou léčbu popisuje Harold H. Dawley ml. ve své knize. (zde)

    

Pan Dawley navštívil Prahu a setkal se s pacienty českého Protonového centra. Nechali jsme se inspirovat jeho nápady a pacientská setkání jsme se rozhodli pořádat pravidelně. Více o návštěvě pana Dawleyho najdete ZDE.

Protonová léčba má ale svoje „bojovníky“ i v České republice

I tady totiž s otevřením protonového centra, v současné době nejmodernějšího zařízení v Evropě, nastal boj. Především zdravotní pojišťovny, státní úředníci, ale i někteří lékaři zpochybňovali přínos protonové léčby a bránili pacientům v přístupu k této metodě.

Naštěstí dnes, v červnu 2015, je situace výrazně lepší. Průkopnické rozhodnutí Vojenské pojišťovny, uzavřít smlouvu s protonovým centrem, následovaly postupně i ostatní zaměstnanecké pojišťovny. Výsledky protonové terapie, příběhy konkrétních pacientů, ale i osvěta a odborné semináře přesvědčily zase většinu odborníků.

Přesto bych tady ráda připomněla příběhy těch, kteří byli opravdovými průkopníky, o svou léčbu museli bojovat, probíjet se administrativními překážkami, snášet nechuť pojišťoven při zmínce o protonu a čelit záměrným dezinformacím nebo zpochybňování výsledků protonové léčby způsobené nevědomostí lékařů.

 

Chci také znovu připomenout Radka, který se protonové léčby nedožil, ale právě jeho příběh pomohl otevřít diskusi o chování úřadů. Stejně tak odvaha všech pacientů, kteří se rozhodli své příběhy zveřejnit, popsat svoje zkušenosti a prezentovat výsledky léčby, pomohla jejich následovníkům a zcela jistě byla důvodem, proč ty zdravotní pojišťovny, které skutečně chtějí pomáhat svým klientům, nakonec tuto léčbu označily za přínosnou a svým klientům ji dnes hradí.

Příběhy uvádím v časové posloupnosti, tak jak byly uveřejněny v médiích, dokládají, jak šel čas s protonovou léčbou v České republice.

Příběh Karla Hrouzka - Jak jsem bojoval s rakovinou VZP