1. KAPITOLA

Jak se dnes léčí rakovina prostaty

„Můj život nebude nikdy tak báječný jako před operací před čtyřmi lety. Inkontinence je každodenní bitvou. A co se týče pohlavního styku, teď vím, jak se musel cítit eunuch – nic moc. Lituji, že jsem na tu operaci šel.“

E-mailová odpověď na pořad NPT o operaci rakoviny prostaty1

Vedlejší účinky léčby rakoviny prostaty

Stále větší počet amerických mužů chodí každou noc spát s plenami na inkontinenci (únik moči). Během dne se plena nahradí malou vložkou vytvarovanou tak, aby zachytila a udržela moč unikající z měchýře. A ještě více mužů se vzdalo sexuálního potěšení, které znali po většinu života. Jiní zažívají problémy s konečníkem nebo další problémy. Všichni tito muži mají jedno společné – zakoušejí vedlejší účinky léčby rakoviny prostaty. Ta postihne jednoho ze šesti mužů a je druhou příči­nou úmrtí mužů na rakovinu, přičemž ročně je diagnostikováno přes 200 000 nových případů. Mnozí muži si ale po zjištění rakoviny prostaty ne­vyhledávají názory jiných kvalifikovaných lékařů ani se příliš nezají­mají o jiné způsoby léčby. Místo toho souhlasí s operací či léčbou, kte­rou nepotřebují nebo která s sebou nese riziko závažných vedlejších účinků.

Ale co kdyby muži zjistili, že tu je dostupná léčba, která je stejně účinná jako každá jiná, ale přitom má jen málo negativních vedlejších účinků nebo dokonce nemá vůbec žádné?

Minimalizace rizika vedlejších účinků léčby

Když jsem se dozvěděl, že mám rakovinu prostaty, vyděsil jsem se. Už jen slovo rakovina mi nahnalo strach. Jako většina mužů s diagnózou rakoviny prostaty jsem uvažoval o operaci, kterou mi doporučil můj uro­log. Po rozhovorech s řadou přátel, kteří prodělali operaci, jsem rychle odhalil, jak vysoký je výskyt případů úniku moči, sexuální dys­funkce a další nepříjemné vedlejší účinky s tím spojené.

Když jsem procházel dostupné informace o jiných druzích léčby rako­viny prostaty, byl jsem zdrcen množstvím inzerátů a webových stránek tvrdících, že jejich zaměstnanci jsou mimořádní odborníci, a naznaču-jících, že právě k nim je nejlépe se jít s rakovinou prostaty léčit. Po dnech hledání jsem zjistil, že různé druhy léčby nejvíce propagované na webových stránkách mají závažné nežádoucí vedlejší účinky. Hledal jsem léčbu s minimálními vedlejšími účinky a nakonec našel jednu, která byla jiná.

Tou léčbou je protonová terapie, druh radiační terapie, která je nasměrována přímo k rakovině, s minimálním rozptylem na okolní zdravou tkáň. U této léčby je prakticky vyloučena většina vedlejších účinků i běžných dopadů, jimiž jsou doprovázeny jiné druhy léčby rakoviny prostaty. Vyhráváme válku s rakovinou a v čele této bitvy jsou neuvěřitelné úspěchy spojené s protonovou terapií.

Protonový bojovník

Toto je můj příběh, jak jsem si razil cestu nebezpečným trhem rakoviny prostaty. Je zaměřen na jednoho muže ze šesti, který dostane rakovinu prostaty, přičemž jeden muž z 35 na ni opravdu zemře. Je to varování, že se nejen musíme o léčbu své rakoviny zajímat, ale ještě víc se musíme zajímat o to, jakým způsobem ji léčíme.

Rakovinu prostaty jsem přežil tak, že jsem podstoupil terapii v  MD Anderson Proton Therapy Center, přičemž jsem nezažil nežádoucí vedlejší účinky, které jsou tak běžné u jiných druhů léčby. Na základě vlastní zkušenosti a pozorování jsem jako pacient nejen viděl obrovskou klinickou účinnost protonové terapie, ale také jsem objevil další mocnou součást léčby. Obdržel jsem totiž nečekaný bonus, když jsem se stal součástí silné podpůrné sociální skupiny pacientů, z nichž mnozí se stali mými přáteli.

Zajímavou součástí mé cesty bylo i to, že jsem procházel léčbou rakoviny prostaty s jedinečnou skupinou mužů, kteří odmítli léčbu doporučovanou svým urologem, jenž jim rakovinu prostaty diagnostikoval. Místo aby s takovou silně doporučovanou a propagovanou léčbou souhlasili, poohlíželi se jinam a hledali dodatečné informace o různých způsobech, jak svou rakovinu prostaty léčit. Toto jednání je vyčleňuje z obrovské většiny mužů, kteří slepě souhlasí s tím, co jim doporučí jejich urolog. Když tito muži zkoumali snadno dostupné informace o různých způsobech léčby rakoviny prostaty, postupně zjistili, že nejběžnější druhy léčby, operace a v menší míře i konvenční fotonová radioterapie, mají také některé velmi závažné vedlejší účinky. Nechtěli tyto vedlejší účinky zažívat, a proto hledali způsoby léčby, které takové vedlejší účinky nemají. Byli schopni odmítnout řešení, které jim doporučoval jejich urolog, a díky tomu se vyvarovali sexuálních problémů, inkontinence a dalších vedlejších účinků tak běžných u jiných způsobů léčby. Následně se rozhodli pro protonovou terapii, léčbu s podstatně menšími vedlejšími účinky.

Poslouchal jsem různé zkušenosti, které měli jiní pacienti s urologem, který jim diagnostikoval rakovinu prostaty. Přitom jsem se setkával s dalšími muži, kteří litovali, že podstoupili operaci, protože pak byli ponecháni se závažnými vedlejšími účinky. Bylo evidentní, že zde něco není v pořádku. Když jsem znovu zkoumal zprávy v populárních médiích a zběžné posudky v příslušném výzkumu, objevil jsem přitom narůstající kritiku běžného způsobu léčby rakoviny prostaty. Nejvíce skličující ze všech byly kritické články v některých z našich předních novin o tom, jak obrovský vliv mají velké peníze a byznys na to, jak se poskytuje léčba rakoviny prostaty. Začal jsem si uvědomovat, že ve způsobu, jak léčíme rakovinu prostaty, je něco špatně.

V průběhu léčby rakoviny prostaty protonovou terapií jsem se stal nedílnou součástí skupiny mužů, kteří léčbu také podstupovali. Když jsme se poznali a stali přáteli, přišel mi na mysl příměr s bitvou a spolu s tím důležitost toho, jak k úspěšnosti boje přispívají vysoká morálka a kamarádství mezi bojovníky. Když jsem se připojil k mužstvu bojujícímu s rakovinou prostaty v centru MD Anderson, stal jsem se jedním z bojovníků proti rakovině.

Jak jsem prodělával léčbu a zažíval pozitivní účinky kamarádství s množstvím svých spolupacientů, má důvěra v přemožení rakoviny prostaty rostla. Postupně jsem začal jinak přemýšlet a začal jsem o nás uvažovat jako o protonových bojovnících. Pochopitelně je použití příměru s bitvou literárním příměrem k vysvětlení toho, jak může sociální podpora zvýšit účinnost již tak účinné léčby rakoviny prostaty. Moc sociální vazby, kterou jsem prožíval, na mě tak zapůsobila, že jsem udělal transparent s nápisem „Protonoví bojovníci“ a pověsil ho do šatny pacientů. Když jsem přišel po roce na kontrolu, poohlédl jsem se po něm a pořád tam byl. Bylo na něm mnohem víc podpisů, jak se zde podepisovali stále noví muži. Pokud tam přijdete, vyhledejte na tom transparentu mé jméno – je napravo dole. A pak se tam podepište také.

Průmysl kolem rakoviny prostaty

Moje pouť léčbou rakoviny prostaty mě také přivedla k objevení „průmyslu rakoviny prostaty,“ rostoucí části obrovského medicínsko-industriálního komplexu a vzkvétajícího miliardového byznysu založeného na obchodu s léčbou rakoviny prostaty. Vzrůstající počet lékařů varuje muže s diagnózou rakoviny prostaty, aby s léčbou nespěchali, dokud se nedozvědí více o vedlejších účincích jiných druhů léčby. Takovým typickým příkladem je Dr. Bert Vorstman, urolog sídlící na Floridě, který se specializuje na léčbu rakoviny prostaty za použití cíleného ultrazvuku vysoké intenzity. Pacienty s lokalizovanou rakovinou prostaty povzbuzuje, aby si zvolili léčbu s minimálními vedlejšími účinky. Dr. Vorstman doporučuje, aby pacienti vždy spolu s manželkou před výběrem jednoho z možných typů léčby pro lokalizovanou rakovinu prostaty zkoumali různé komplikace spojené s každým z nich a zjistili, jak tyto různé komplikace ovlivní kvalitu jejich života. Dr. Vorstman prohlašuje, že výskyt těchto komplikací se u různých operativních druhů léčby, včetně roboticky asistované radikální prostatektomie, výrazně liší a nese s sebou různou míru komplikací stejně jako různý negativní dopad na kvalitu života dotyčného muže i jeho partnerky. I když výhody přežití jsou mezi hlavními skupinami léčby lokalizované rakoviny prostaty podobné, bez ohledu na to, zda byla prostata chirurgicky odstraněna, pacientům s rakovinou prostaty velmi doporučuje zvolit si neoperativní možnost.2

 Divil jsem se, proč si tolik mužů volí léčbu s vysokým rizikem nežádoucích vedlejších účinků, když hlavní druhy léčby rakoviny prostaty jsou stejně účinné. Odpověď na tuto otázku se vyjasnila s tím, jak stále více pacientů, kteří se mnou procházeli léčbou, začalo sdílet své negativní zkušenosti ohledně toho, jaký tlak na ně vyvíjel urolog, který jim rakovinu prostaty diagnostikoval, aby přijali jím doporučovanou léčbu.

Je tu také problém nadbytečného léčení, o kterém se tak rozsáhle diskutuje v knize Invasion of the Prostate Snatchers3 (Vpád zlodějů prostaty) od kulturního antropologa Ralpha Bluma, který dvacet let přežívá rakovinu prostaty, a Dr. Marka Scholze, onkologa, specializujícího se na rakovinu prostaty. Jedním z problémů, na které poukazují, je nadbytečné léčení rakoviny prostaty, které často pacientům způsobuje závažné vedlejší účinky. Blum a Scholz prohlašují, že byly publikovány studie, které tvrdí, že přes 75 procent mužů s diagnózou rakovina prostaty je léčeno agresivně, přestože se rakovina prostaty většinou rozvíjí pomalu a nikdy je neohrozí na životě.

Pokud vám krátce po stanovení diagnózy rakoviny prostaty váš urolog doporučí léčbu, kterou provádí sám nebo vás doporučí ke kolegovi, který tuto léčbu provádí, buďte pevní a řekněte, že si chcete dát čas na prozkoumání jiných možností. A pak si vyžádejte jiné stanovisko dalšího urologa, který je na tom prvním nezávislý. Také hledejte pomoc na internetu a seznamte se s dalšími způsoby léčby rakoviny prostaty s minimálními vedlejšími účinky.

Pokud chcete minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky běžné při léčbě rakoviny prostaty, musíte získat o rakovině prostaty vlastní vědomosti, abyste se mohli rozhodnout na základě získaných informací. Stačí si jen při hledání na internetu zadat rakovinu prostaty, a najdete spoustu informací. Při zkoumání tohoto materiálu budete muset být opatrní, protože je někdy zavádějící nebo nepřesný. Následně si při hledání zadejte protonovou terapii a uvidíte, že tato léčba je stejně účinná jako všechny ostatní, ale přitom má nejmenší vedlejší účinky.

Jedním z problémů, při hledání informací o rakovině prostaty na internetu, je nalézt přesné a úplné informace. Narazíte na mnoho stránek zastánců různých druhů léčby rakoviny prostaty, výrobců zdravotních pomůcek pro léčbu rakoviny prostaty a na stránky z jiné části medicínsko-průmyslového komplexu, které jsou zavádějící. Dejte si tu práci a snažte se získat co nejvíce informací z objektivních zdrojů. Vyzbrojte se vědomostmi o různých druzích léčby a jejich vedlejších účincích. Při zkoumání protonové terapie jsem zjistil, že převážná většina pacientů, kteří podstupovali léčbu se mnou, před volbou své léčby strávila značně dlouhou dobu zkoumáním různých druhů léčby rakoviny prostaty. To je protiklad vůči většině mužů, kteří se po diagnostikování rakoviny prostaty jen prostě zařídí podle doporučení svého urologa. Prostě rychle souhlasí s operací nebo jiným druhem konvenční fotonové radioterapie, přičemž oba tyto přístupy s sebou nesou vyšší riziko vedlejších účinků než protonová terapie.

Pro člověka, který hledá přesné a úplné informace o skutečných vedlejších účincích různých druhů léčby rakoviny prostaty, je to poměrně náročný úkol. Proto muže povzbuzuji, aby navštívili stránky Národního ústavu pro rakovinu (www.cancer.gov), stránky Americké společnosti pro rakovinu (www.cancer.org) a také stránky center, která poskytují minimálně invazivní léčbu jako protonová terapie. Je zde ale dobrá zpráva pro muže, kteří pro léčbu své rakoviny prostaty chtějí protonovou terapii: Počet nových center léčby protonovou terapií se zvyšuje. Stroje pro léčbu se zmenšují, a to pomáhá snížit jejich cenu. V důsledku toho bude mít přístup k léčbě protonovou terapií stále větší počet mužů postižených rakovinou prostaty. Je potřeba říci, že v době, kdy se tato kniha vydává, je protonovou terapií léčeno méně než jedno procento mužů s rakovinou prostaty. Většina mužů podstupuje operaci nebo konvenční fotonovou radioterapii. Dále je třeba mít na paměti, že ne každý muž, který je operován nebo podstupuje konvenční fotonovou radioterpii, trpí závažnými vedlejšími účinky. Ale závažné vedlejší účinky zakouší natolik vysoký počet mužů, že je na místě klást důraz na opatrnost a zajímat se o výběr vhodné léčby.

Pokud jste se po svém průzkumu a shromáždění více názorů rozhodli pro protonovou terapii, je následně třeba vybrat si centrum, které ji provádí. Informace o zařízeních, kde se protonová terapie používá, vám poskytne Dodatek C. Při léčbě protonovou terapií budete odměněni tím, že se stanete součástí pevné, soudržné, sociální skupiny spolupacientů, mužů, kteří si byli při prvním setkání cizí, ale rychle se stali přáteli. Také budete potěšeni jednoduchostí léčby a tím, že nebudete mít téměř žádné závažné vedlejší účinky.

Nabádám vás, kdo čtete tuto knihu a byla vám nedávno diagnostikována rakovina prostaty, abyste uvažovali o protonové léčbě. Připojte se k těm z nás, kteří nad rakovinou prostaty zvítězili a byli z velké části ušetřeni nežádoucích vedlejších účinků, které jsou u jiných druhů léčby rakoviny prostaty tak běžné. V této knize uvádím svůj příběh vítězství nad rakovinou prostaty a popisuji, jak se vyhnout nežádoucím vedlejším účinkům. Může to být i váš příběh a i vy se můžete stát protonovým bojovníkem.

 

Na začátku vynikající knihy Bluma a Scholze Invasion of the Prostate Snatchers3 Blum muže varuje: „Území prostaty je temným územím zahaleným mlhou, jsou to Himaláje mužské zranitelnosti. Leží zde lupiči, kteří vyčkávají na svou příležitost. A je zde nedostatek spolehlivých šerpů.“ Ve své knize z roku 2009 The Big Scare – The Business of Prostate Cancer4 (Velká hrůza – byznys rakoviny prostaty) poukazuje urolog Anthony Horan na mlčení o nadbytečné léčbě a zbytečném utrpení, které muži zažívají kvůli penězům plynoucím z „byznysu rakoviny prostaty“. Moje kniha se přidává k sílícímu hlasu těch, kteří varují před nebezpečím nadbytečné léčby rakoviny prostaty nebo léčby s vysokým rizikem závažných vedlejších účinků, které s sebou ale nenese jiná, stejně účinná léčba. Nabádám ty z vás, kdo máte lokalizovanou rakovinu prostaty s nádorem dosud zapouzdřeným v prostatě, abyste uvažovali o protonové terapii. Tato kniha upozorňuje muže s čerstvou diagnózou rakoviny prostaty, že musíme přežít nejen rakovinu, ale také musíme odolat nebezpečí průmyslu rakoviny prostaty.