DODATEK C

Kde je k dispozici protonová terapie

1. Loma Linda University Medical Center
James M Slater Proton Therapy Treatment Center
http://www.protons.com
1+ 800-protons
Loma Linda, CA

 

2. Francis H Burr Proton Beam Center at Mass. General Hospital
http://www.MassGeneral.org/radiationoncology/BurrProtonCenter.aspx
informationradon@partners.org
617-726-0923, Fax 617-726-6498, Boston, MA

3. Midwest Proton Radiotherapy Institute at Indiana University
http://www.mpri.org866-ITS.MPRI (866-487-6774 Toll free)
812-349-5074 Local
Bloomington, IN

4. Univ. Of Florida Proton Therapy Institute- Shands Medical Center
http://www.FloridaProton.org
877-686-6009, 904-588-1800
Jacksonville, FL

5. MD Anderson Cancer Center-Proton Therapy Center
http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/protontherapy-center
1+866-632-4PTC, 1+866-632-4782
International patients 713-563-896 1(ask to be transferred to Proton Therapy info. Line)
Houston, TX

6. Procure Proton Therapy Center- Oklahoma City, OK
http://www.Procure.com/OK
888-847-2640 (US only)
405-773-6767 (International)
Oklahoma City, OK


7. Hampton University Proton Therapy Institute
http://www.Hamptonproton.org
PO Box 6043
Hampton, VA
877-251-6839
info@hamptonproton.org

8. Roberts Proton Therapy Center at University of Pennsylvania
http://www.pennmedicine.org/perelman/proton
800-789-Penn (7366)
Philadelphia, PA

9. CDH Proton Center, A Procure Center
Radiation Oncologist Consultants/Central DuPage Hospital
http://www.procure.com/IL
877-877-5807
Suburban Chicago, IL

10. Rinecker Proton Therapy Center, Munich, Germany
http://mhlclinics.com/rinecker_proton_munich.html
Enquiries: RPTC@mhlhealth.com

11. National Cancer Center/Proton Beam Therapy Center Korea,
Seoul, South Korea

Centra ve výstavbě

12. ProCure Proton Therapy Center in partnership with Princeton
Radiation Oncology Group and CentraState Healthcare System,
Somerset, N.J.

13. ProCure Proton Therapy Center in partnership with the Seattle
Cancer Care Alliance, Seattle, WA

14. The McLaren Proton Therapy Center, Flint, Michigan

Rozvíjená centra

15. Mayo Clinic Proton Beam Therapy Program with locations in Rochester, Min-nesota and Phoenix, Arizona

16. The Proton Therapy Center, Knoxville, in partnership with the
University of Tennessee Medical Center

17. Proton Institute of New York

Doporučené zahraniční webové stránky

Protonpals.net
AmericanCancerSociety.com
NationalCancerInstitute.gov
proton-therapy.org
http://www.hifurx.com (Albert Vorstman, Why should the after effects of some pro-state cancer treatments be worse than the disease itself? The Good, The Bad, and The Ugly at, 2011)

Doporučené české webové stránky

www.proproton.cz – Nadační fond pro protonovou terapii
www.ptc.cz – Proton Therapy Center Czech s.r.o.
www.protonman.cz – Proton man
www.protonovibojovnici.cz – Protonoví bojovnící

Doporučené knihy o rakovině prostaty

Ralph Blum and Mark Scholz, Invasion of the Prostate Snatchers (Vpád zlodějů rakoviny prostaty), Other Press: New York, 2011.
Robert J. Marckini, You Can Beat Prostate Cancer (Rakovinu prostaty můžete porazit), 2007 [Paperback]
Fuller Jones, Prostate Cancer Meets The Proton Beam: A Patient's Experience (Rakovina prostaty se setkává s protonovým paprskem: zkušenost pacienta) [Pa-perback], 2008.
Karen Demboski and Lois McGuire, Proton Therapy for Prostate Cancer: More Fun Than We Ever Expected (Protonová terapie na rakovinu prostaty: víc legrace než jsme kdy předpokládali), Snow In Sarasota Publishing, 2010.
Rick Plummer DMD, A Prostate Cancer Manifesto: win-win with proton thera-py… is it right for you? (Manifest rakoviny prostaty: vítězství s protonovou tera-pií... je to pro vás to správné?) [Paperback], CreateSpace,2011.
J. P. Morgan, D.Min., Faith and Proton Therapy vs. Prostate Cancer (Víra a protonová terapie versus rakovina prostaty) [Paperback], High Pitched Hum Pu-blishing, 2008.
Bradley Hennenfent, Surviving Prostate Cancer Without Surgery (Jak přežít rako-vinu prostaty bez operace), Roseville Books, Roseville, IL 2005
Anthony Horan, The Big Scare: The Business of Prostate Cancer (Velká hrůza: Byznys rakoviny prostaty), SterlingHouse Publisher, Inc., Pittsburg, PA, 2009.
H. Gilbert Welch, Lisa Schwartz, Lisa M. Schwartz, M.D., Steve Woloshin, Overdi-agnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health (Nadměrné diagnostiková-ní: Výroba nemocných v honbě za zdravím), Beacon press, Boston. 2011.
Lynn Payer, Disease-Mongers: How Doctors, Drug Companies, And Insurers Are Making You Feel Sick (Jak z vás doktoři, famaceutické firmy a pojišťovny dělají nemocné), John Wiley, 1992.

Doporučené knihy o udržení sexuálního vzrušení

Joel Block, Staying Hard: Breakthrough Strategies For Reliable Erections (Prů-lomové strategie pro spolehlivou erekci), LuvDoc.com

 

 


POZNÁMKY

Kapitola 1

1. Tara Parker-Pope, editor, New York Times Well Blog, On National Public Radio Talk of the Nation, 10-3-11.

2. Albert Vorstman, Why should the after effects of some prostate cancer treatments be worse than the disease itself? The Good, The Bad, and The Ugly (Proč by vedlejší účinky některých druhů léčby rakoviny prostaty měly být horší než nemoc samotná? Dobrý, špatný a ošklivý) na http://www.hifurx.com, 2011.

3. Ralph Blum and Mark Scholz, Invasion Of The ProstateSnatchers: No More Unnecessary Biopsies, Radical Treatment OrLoss Of Sexual Potency (Vpád zlodějů prostaty: už žádné zbytečné biopsie, radikální léčba nebo ztráta sexuální potence), Other Press: New York, 2011.

4. Anthony Horan, The Big Scare – The Business of Prostate Cancer (Velká hrůza: Byznys rakoviny prostaty), Sterling House Books, Pittsburg, PA, 2009.

Kapitola 3

1. Ralph Blum and Mark Scholz, Invasion Of The Prostate Snatchers: No More Unnecessary Biopsies, Radical Treatment OrLoss Of Sexual Potency (Vpád zlodějů prostaty: už žádné zbytečné biopsie, radikální léčba nebo ztráta sexuální potence), Other Press: New York, 2011.

Kapitola 4

1. Ralph Blum and Mark Scholz, Invasion Of The Prostate Snatchers: No More Unnecessary Biopsies, Radical Treatment Or Loss Of Sexual Potency (Vpád zlodějů prostaty: už žádné zbytečné biopsie, radikální léčba nebo ztráta sexuální potence), Other Press: New York, 2011.

2. Minimally Invasive Prostate Cancer Surgery Shows Benefits, Shortcomings (Minimálně invazivní operace rakoviny prostaty ukazuje výhody, chyby) NCI Cancer Bulletin, vol. 6/no. 20, October 20, 2009

3. Albert Vorstman, Why should the after effects of some prostate cancer treatments be worse than the disease itself? The Good, The Bad, and The Ugly (Proč by vedlejší účinky některých druhů léčby rakoviny prostaty měly být horší než nemoc samotná? Dobrý, špatný a ošklivý) na hifurx.com.

4. Bishoff JT, Motley G, Optenberg SA, et al.: Incidence of fecal and urinary incontinence following radical perineal and retropubic prostatectomy in a national population (Výskyt fekální a urinální inkontinence po radikální perineální a retropubické prostatektomii). Journal of Urology, 160 (2): 454-8, 1998.

5. Sun M, Lughezzani G, Alasker A, et al.: Comparative study of inguinal hernia repair after radical prostatectomy, prostate biopsy, transurethral resection of the prostate or pelvic lymph node

dissection (Srovnávací studie tříselné kýly po radikální prostatektomii, biopsii prostaty, transuretrální resekci prostaty nebo řezání pánevních lymfatických uzlin), Journal of Urology, 183 (3): 970-5, 2010.

6. Sekita N, Suzuki H, Kamijima S, et al.: Incidence of inguinal hernia after prostate surgery: open radical retropubic prostatectomy versus open simple prostatectomy versus transurethral resection of the prostate (Výskyt tříselné kýly po operaci prostaty: otevřená radikální retropubická prostatektomie versus otevřená prostá prostatektomie versus transuretrální resekce prostaty), International Journal of Urology, 16 (1): 110-3, 2009

7. Savoie M, Kim SS, Soloway MS: A prospective study measuring penile length in men treated with radical prostatectomy for prostate cancer (Případová studie měření penilní délky u mužů léčených radikální prostatektomií rakoviny prostaty), Journal of Urology, 169 (4): 1462-4, 2003.

8. Gontero P, Galzerano M, Bartoletti R, et al.: New insights into the pathogenesis of penile shortening after radical prostatectomy and the role of postoperative sexual function (Nové vhledy do patogeneze penilního zkrácení po radikální prostatektomii a úloha postoperativní sexuální funkce), Journal of Urology, 178 (2):602-7, 2007.

9. McCullough A: Penile change following radical prostatectomy:size, smooth muscle atrophy, and curve (Penilní změna po radikální prostatektomii: velikost, atrofie hladkého svalstva a ohyb), Current Urology Reports, 9(6): 492-9, 2008

10. Proton Therapy Is Well-Tolerated In Prostate Cancer Patients (Pacienti s rakovinou prostaty dobře snášejí protonovou terapii), Science Daily, 11-2-09.

11. Proton therapy may decrease risk for secondary cancers (Protonová terapie může snížit riziko sekundární rakoviny), reported at the September 2008 50th Annual Meeting American Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Posted on HemOncToday.com September 26, 2008.

Kapitola 5

1. http://health.usnews.com/best-hospitals/rankings/cancer

Kapitola 7

1. Harold Dawley, Friendship – How To Make and Keep Friends (Přátelství – jak si získat a udržet přátele), Prentice-Hall: Englewood, New Jersey,1976.

2. Robert Marckini, You Can Beat Prostate Cancer and You Don’tNeed Surgery To Do It (Můžete porazit rakovinu prostaty a nepotřebujete k tomu operaci), Robert Marckini, 2007 (paperback)

Kapitola 9

1. Albert Vorstman, Why should the after effects of some prostatecancer treatments be worse than the disease itself? The Good, The Bad, and The Ugly (Proč by vedlejší účinky některých druhů léčby rakoviny prostaty měly být horší než nemoc samotná? Dobrý, špatný a ošklivý) na hifurx.com, 2011.

2. Bishoff JT, Motley G, Optenberg SA, et al.: Incidence of fecal and urinary incontinence following radical perineal and retropubic prostatectomy in a national population (Výskyt fekální a urinalní inkontinence po radikální perineální a retropubické prostatektomii), Journal of Urology, 160 (2): 454-8, 1998)

3. Maeda Y, Høyer M, Lundby L, Norton C., Faecal incontinence following radiotherapy for prostate cancer: a systematic review. (Fekální inkontinence po radioterapii rakoviny prostaty: systematická revize), Radiotherapy and Oncology, Feb;98(2):145-53, 2011.

4. Feldman HA, Goldstein I , Hatzichristou DG, Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts Male Aging Study (Impotence a její lékařské a psychické koreláty: Výsledky massachusettské studie stárnutí mužů), Journal of Urology, 151: 1994; 54-61.

5. Talcott JA, Rossi C, Shipley WU, et al. Patient-reported long-term outcomes after conventional and high-dose combined proton and photon radiation for early prostate cancer (Pacienty oznámené dlouhodobé následky tradiční a vysoce dávkované kombinované protonové a fotonové radiace rané rakoviny prostaty), Journal of the American Medical Association, 303(11):1046-1053, 2010.

6. Hoppe BD, Henderson R, Nichols RC, et al. Early outcomes following proton therapy for prostate cancer in men 55 years old and younger (Rané výsledky po protonové terapii rakoviny prostaty u 55letých a mladších mužů), International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics,78(3):S373-S374, 2010.

7. Robert Marckini, You Can Beat Prostate Cancer and You Don’t Need Surgery To Do It (Rakovinu prostaty můžete porazit a nepotřebujete k tomu operaci), Robert Marckini, 2007 (paperback)

8. Victoria Zdrok, Joel Block, Harold. Dawley, The New Sexually Assertive Woman – A Woman’s Guide To Good Sex (Nová sexuálně asertivní žena – průvodce pro ženy, které hledají dobrý sex), Wellness Institute/Self-Help Books, in press.

9. J. Fontenot. AK Lee, WD Newhauser, Risk of secondary malignant neoplasms from proton therapy and intensity modulated Xray Therapy for early-stage Prostate cancer (Riziko sekundární zhoubné neoplasmy z protonové terapie a IMRT raného stadia rakoviny prostaty), International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, Vol. 74, No. 2, 612-622,2009.

10. http://www.floridaproton.org/cancerinformation/fpt_pr_01262011.html

11. Vargas C, Fryer A, Mahajan C, et al. Dose-volume comparison of proton therapy and intensity-modulated radiotherapy for prostate cancer (Srovnání dávkování protonové terapie a IMRT pro rakovinu prostaty), International Journal of Radiation Oncology,Biology, and Physics, 2, 008;70(3):744-751, 2008.

12. Mendenhall NP, Li Z, Morris CG, et al. Early GI and GU toxicity in three prospective trials of proton therapy for prostate cancer (Raná gastrointestinální a genitourinální toxicita ve třech případových testech protonové terapie rakoviny prostaty) International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, 75(3):S11-12, 2009.

13. Victoria Zdrok, Joel Block, & Harold Dawley, The New Sexually Assertive Woman (Nová sexuálně asertivní žena), Wellness Institute/Self-Help Books, in press.

14. http://www.usatoday.com/news/health/story/health/story/2012-02-01/Study-questions-proton-therapy-for-prostatecancer/52912536/1
15. http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/proton-therapyprostate-cancer-side-effects_n_1246873.html
16. http://www.chron.com/news/houston-texas/article/Studyquestions-prostate-cancer-therapy-3340528.php

17. David S. Aaronson; Anobel Y. Odisho; Nancy Hills; Rosemary Cress; Peter R. Carroll; R. Adams Dudley; Matthew R. Cooperberg, Proton Beam Therapy and Treatment for Localized Prostate Cancer: If You Build It, They Will Come (Terapie protonovým paprskem a léčba lokalizované rakoviny prostaty), Arch Intern Med.;172(3):280-283,2012.

Kapitola 10

1. Report of the Council on Ethical and Judicial Affairs, Report, American Medical Association, 1-1-08 (Zpráva Rady pro etiku a právo, Americká lékařská společnost, 1. 1. 2008)

Kapitola 11

1. Dana Jennings, A Rush to the Operating Room That Alters Men’s Lives (Spěch do operačního sálu, který mění mužům životy), The New York Times, 8-30-10.

2. Ralph Blum and Mark Scholz, Invasion Of The Prostate Snatchers: No More Unnecessary Biopsies, Radical Treatment Or Loss Of Sexual Potency (Vpád zlodějů prostaty: už žádné zbytečné biopsie, radikální léčba nebo ztráta sexuální potence), Other Press: New York, 2011.

3. Albert Vorstman, Why should the after effects of some prostate cancer treatments be worse than the disease itself? (Proč by vedlejší účinky některých druhů léčby rakoviny prostaty měly být horší než nemoc samotná? Dobrý, špatný a ošklivý) na hifurx.com, 2011.

4. Gina Kolata, Results unproven, robotic surgery wins converts (Výsledky neprokázány, operace s využitím robota získává přívržence), TheNew York Times 2-13-10,

http://www.nytimes.com/2010/02/14/health/14robot.html?pagewanted=all

5. Rob Stein, Doctor-owned centers spark criticism, scrutiny (Centra, která vlastní lékaři, podněcují kritiku, podrobné zkoumání), TheWashington Post, 2-28-11.

6. John Carreyrou and Maurice Tamman, A Device To Kill Cancer, Lift Revenue (Nástroj na zničení rakoviny a zvýšení příjmu), The Wall Street Journal, 12-7-11.

7. Stephanie Saul, Profit and Questions on Prostate Cancer Therapy (Profit a otázka léčby rakoviny prostaty), New York Times, 2-1-06.

8. Daniel DeNoon,WebMD Poll – How Much Are Doctors Paid, 4-21-11, http://www.webmd.com/healthyaging/

news/20110428/medscape-webmd-poll-how-much-are-doctorspaid

9. Christine Torres, Robotic surgery extends its reach in health care, hospital marketing (Operace za použití robota rozšiřuje svůj dosah v medicíně, nemocniční marketing), The Washington Post, 7-16-10.

10. Report of the Council on Ethical and Judicial Affairs, Report, American Medical Association, 1-1-08.

11. 10-7-11 a draft report released by the Health and Human ServicesDepartment’s Preventive Services Task Force task force, http://www.webmd.com/prostate-cancer/news/20111007/task-forcemen-dont-get-psa-test.

12. Gavin Yamey and Michael Wilkes, Prostate cancer screening – is it worth the pain? (Screening rakoviny prostaty – stojí za tu bolest?) Opinion piece in the 1-18-02 in the Open Forum Section of the San Francisco Chronicle,

http://articles.sfgate.com/2002-01-18/opinion/17526729_1_prostatecancer-screen-healthy-men-prostate-biopsy

13. Gavin Yamey and Michael Wilkes, The PSA Storm (Bouře PSA), BMJ 324 :431 2-16-02. http://www.bmj.com/content/324/7334/431.full

14. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening and Prostate Cancer Mortality in a Randomized European Study (Screening a úmrtnost na rakovinu prostaty v namátkové evropské studii), NewEngland Journal of Medicine, 2009;360:1320–28. PMID: 19297566

15. Welch HG, Albertsen PC, Prostate cancer diagnosis and treatment after the introduction of prostate-specific antigen screening: 1986-2005 (Diagnóza rakoviny prostaty a léčba po zahájení screeningu PSA), Journal of National Cancer Institute 7;101(19):1325-9. Epub 2009 Aug 31.

16. Richard Ablin, Opinion, The Great Prostate Mistake (Velká chyba s prostatou), The NewYork Times, 3-9-10.

17. Otis Brawley, http://www.cnn.com/2011/11/01/opinion/brawleyprostate-cancer-screening/index.html

18. Richard Ablin, The United States Preventive Task Force Recommendation against Prostate-Specific Antigen Screening –Point (Doporučení U.S. Komise prevence proti screeningu PSA), Cancer Epidemiology, Biomarkers, & Prevention Prev: 21, 3, March 2012.

19. Jeanne Lenzer, Lay campaigners for prostate screening are funded by industry (Laičtí aktivisté pro screening prostaty jsou financováni průmyslem), British Medical Journal, 29; 326 (7391): 680., 2003.

20. Ray Moynihan, Iona Heath, and David Henry, Selling sickness:the pharmaceutical industry and disease mongering (Prodávání nemoci: farmaceutický průmysl a šíření nemoci), British Medical Journal, March 29, 2003

Kapitola 12

1. Richard Ablin, The Great Prostate Mistake (Velká chyba s prostatou), The New York Times,3-9-10.

2. http://news.yahoo.com/u-advisers-no-routine-psa-tests-prostatecancer-210610161.html

3. Albert Vorstman, Prostate Cancer? Why Radical Surgery/Robotic Prostatectomy Is NOT For You. (Rakovina prostaty? Proč radikální operace/robotická prostatektomie NENÍ pro vás.)

http://www.urologyweb.com/urology/mens-health/exclusive-medicalreports.html

4. Leonard S Marks and David G Bostwick, Prostate Cancer Specificity of PCA3 Gene Testing: Examples from Clinical Practice (Specificita testování genu PCA3 rakoviny prostaty: příklady z klinické praxe, Rev Urol. 2008 Summer; 10(3): 175–181.

5. Phillip Caper, Health Care Should Be Driven by Mission, Not Money (Zdravotní péči má řídit poslání, ne peníze), CommonDreams.org, December 2, 2009.