KNIHA PROTONOVÍ BOJOVNÍCI | BOJOVNÍCI NA VAŠÍ STRANĚ

 
Vážení přátelé,
Nadační fond Proproton pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění moderní ozařovací metody - protonové terapie. Jsem přesvědčena, že pro správné rozhodnutí potřebujeme hlavně pravdivé informace. Proto osvěta o výhodách protonu byla a je naším základním posláním a k protonové léčbě dovedla už stovky pacientů.
Jsem opravdu ráda, že tentokrát Vám přinášíme knihu Protonoví bojovníci. Pravdivé svědectví muže, který vyhrál svůj boj s rakovinou prostaty, ukazuje, jak je důležité nenechat se zviklat lidmi, kteří informace nemají nebo je dát nechtějí. A jak je důležité pochopit to hlavní, co protonová terapie přináší, tedy ne jen léčbu samotnou, ale hlavně kvalitu života. Právě o tom totiž je medicína 21.století, neptá se jen jestli budeme žít, ale také jaký ten život bude.


Chtěla bych na tomto místě poděkovat autorovi knihy, psychologovi a zároveň pacientovi Haroldu Dawleymu ml., který ocenil snahu Nadačního fondu zprostředkovat autentickou informaci českým mužům a docenil význam, který právě tato kniha pro jejich rozhodování o kvalitě budoucího života může mít a poskytl nám práva na její vydání.


Dík patří i všem, kdo myšlenku vydat knihu Protonoví bojovníci podpořili svým úsilím nebo finančním příspěvkem. Jsou to:

  • Karel Punčoch a Global Vision a.s za design knihy a webových stránek
  • Jiří Prokopec, grafik za vytvoření postavy Protonmana
  • Romana Nechybová, Lucie Halgašová, Jana Kulhánková z odd. marketingu PTC za produkci knihy
  • Jan Janča, překladatel finální verze knihy
  • Monika Ellis a Vlastimil Roun za zprostředkování kontaktu s autorem knihy
  • Všichni dárci, kteří přispěli Nadačnímu Fondu a nechtějí být jmenováni
  • Dalibor Janda, který se stal kmotrem knihy

…a Iva Taťounová, ředitelka strategie PTC za inspiraci, spolupráci a dlouhodobou podporu všech aktivit Nadačního fondu Proproton

Poděkování patří také bratrům Václavovi a Pavlovi Laštovkovým, kteří svou vizi - zajistit českým onkologickým pacientům léčbu budoucnosti už dnes, dokázali dovést do úspěšného konce a vybudovali v Praze špičkové zařízení světového významu.

A z institucí bych chtěla zmínit Vojenskou zdravotní pojišťovnu, která jako první uzavřela smlouvu o úhradě protonové terapie a fakticky tak prvním občanům České republiky – svým klientům umožnila přístup k této šetrné a účinné léčbě.

Držím palce všem českým „protonovým bojovníkům“

Mirka Čejková - ředitelka Nadačního fondu Proproton
červen 2015

 

CHCETE TAKÉ PODPOŘIT PROTONOVÉ BOJOVNÍKY?

 

BOJUJTE S NÁMI!

Sdílejte náš web www.protonovibojovnici.cz  na sociálních sítích, zašlete odkaz na náš web známým ...
Můžete tím zachránit důstojnost života dalšího muže!
NADAČNÍ FOND PRO PROTONOVU TERAPII

Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá

onkologickým pacientům ve zpřístupnění moderní účinné léčby – protonové terapie. Aby se člověk mohl správně rozhodnout , potřebuje pravdivé a komplexní informace. Osvěta a šíření informací o existenci protonové léčby, o jejích výhodách a výsledcích je tedy vůbec prvním krokem na cestě , aby se tato možnost dostala ke všem , kteří ji mohou potřebovat. Druhým krokem je konkrétní pomoc především dětským pacientům a mladistvým, k překonání byrokratických překážek tak, aby měli šanci se k uzdravující léčbě dostat opravdu včas.